Architectuuragenda

Training Aan de slag met architectuur

07 maart 2017 tot 04 april 2017

Het vak van architect behelst niet alleen het opstellen van architectuurprincipes en –modellen, maar ook het (stimuleren van) het gebruik van die principes en modellen bij besluitvorming en in projecten. Deze gedachte is de basis van DYA. Het gaat niet om theoretische verhalen, maar om architectuur daadwerkelijk het verschil te laten maken. De driedaagse training ‘Aan de slag met Architectuur’ geeft deze visie op architectuur handen en voeten. In de training worden het opstellen van architectuur én het gebruik van architectuur in samenhang behandeld.

DYA dag 2017

10 maart 2017

Nieuwe waarden gedreven door (nieuwe) technologie

Technologie is niet meer een gevolg van architectuurkeuzes. Nieuwe technologieën zijn de laatste jaren steeds meer gemeengoed geworden en veel bedrijven adopteren inmiddels de best-practices uit de markt. Om deze goed te kunnen opnemen in de architectuur moet daarvoor ook de architectuur veranderen. Oude waarden blijken niet meer te passen bij de nieuwe mogelijkheden en er wordt plaats gemaakt voor nieuwe principes. Deze nieuwe principes worden gedreven door de nieuwe technologie en niet andersom.

DYA Training

11 april 2017 tot 09 mei 2017

De DYA® aanpak is in veel organisaties in Nederland en in toenemende mate het buitenland, geadopteerd. DYA is een pragmatische benadering van architectuur met als uitgangspunt dat ‘architectuur moet werken’. De DYA training helpt u niet alleen om de visie achter DYA te begrijpen, maar vooral ook om de onderdelen van DYA effectief in te zetten. Hoe verhoogt u de toegevoegde waarde van de Project Start Architectuur? Wat is nodig om de Strategische Dialoog te voeren? De training behandelt de verschillende onderdelen van DYA en de do’s en don’ts van hun toepassing in de praktijk.