DYA|Software (2010)

Auteurs: Robert Deckers; Ruud Steeghs

Er bestaat al veel literatuur over softwarearchitectuur, ondanks dat het een vrij jong vakgebied is. In die literatuur zijn belangrijke zaken nog onderbelicht: wanneer is een architectuur goed? Wat is de rol van softwarearchitectuur binnen enterprisearchitectuur? Hoe zorg je dat een architectuur een samenhangend geheel vormt met de omgeving? En, hoe houd je overzicht op een architectuur? DYA|Software geeft op deze vragen een antwoord.

DYA|Software maakt de bestaande literatuur over softwarearchitectuur niet overbodig. De volgende elementen maken DYA|Software een unieke toevoeging:

  • Een definitie van “goede softwarearchitectuur” die gebruikt kan worden als richtlijn bij het opzetten, in stand houden en analyseren van een architectuur.
  • Een generiek architectuurredeneermodel dat architecten helpt bij het nemen van onderbouwde beslissingen en bij het slaan van de brug tussen bedrijfsvoering, (requirements) analyse, software engineering en realisatieproces.
  • Technieken die het mogelijk maken een architectuur af te stemmen op een bepaalde situatie. Denk aan het afstemmen van een systeem met zijn omgeving, het communiceren met verschillende stakeholders over hun specifieke eisen en het focussen op de bedrijfskritische eigenschappen van een systeem.
  • Een concrete positionering van softwarearchitectuur binnen enterprisearchitectuur.
  • Een aanpak die bovenstaande punten op een consistente wijze combineert.

DYA|Software hanteert voor al deze elementen geen vast raamwerk, geen star architectuurproces en geen lange studie vooraf. Met DYA|Software kan men meteen aan de slag. DYA|Software is niet alleen voor softwarearchitecten, maar zeker ook voor enterprise-, informatie-, applicatie-, systeem- en solutionarchitecten breed toepasbaar.