DYA-kenmerken

Waarom DYA?

DYA® is een bewezen set van best practices die ondersteunt bij het bereiken van een effectieve architectuurfunctie in uw organisatie. Tal van organisaties in Nederland en daarbuiten gebruiken (delen van) DYA bij het werken onder architectuur. Het is zo goed als zeker dat er ook voor u bruikbare handvatten en instrumenten in DYA zitten die ook u heel goed kunt inzetten.

De waarde van architectuur

PGGM logo architectuurArchitectuur is een belangrijke bedrijfsfunctie die zorgt voor samenhang en integratie in bedrijfsvoering en informatievoorziening. Het verleden heeft uitgewezen dat door het geïsoleerd oppakken van vraagstukken suboptimalisatie is ontstaan. Voor gelijksoortige vraagstukken werden bijvoorbeeld verschillende systemen gebouwd. Het gevolg is dat veel organisaties met een lappendeken aan systemen zitten, wat duur is in beheer en onderhoud en zeer moeilijk aan te passen. Architectuur is het middel om via samenhang en structuur te komen tot een meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met een daarop afgestemde informatievoorziening. Organisaties die langdurig en consequent onder architectuur werken hebben daar de vruchten van kunnen plukken. Een goed voorbeeld is PGGM dat haar IT-kosten met tientallen procenten heeft weten te verlagen en bovendien veel slagvaardiger geworden is.

Architectuur wordt concreet vormgegeven met principes en modellen die richting geven aan ontwerp en realisatie van bedrijfsprocessen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie. Dit kan op het niveau van een organisatie (we noemen dat enterprise-architectuur), een onderdeel daarbinnen (domeinarchitectuur) of op projectniveau (projectstartarchitectuur).

DYA-visie

In de visie van Sogeti is het succes van architectuur in een organisatie heel sterk afhankelijk van de volwassenheid van de architectuurfunctie. Het gaat niet primair om het maken van mooie architectuurbeschrijvingen, maar om het gedragen en geïmplementeerd krijgen van de principes en modellen waaruit de architectuur bestaat. Het proces om te komen tot een architectuur is hierbij belangrijker dan de architectuur zelf! Dit denken zit opgesloten in DYA, de architectuuraanpak van Sogeti. DYA is in de loop der jaren uitgegroeid tot de-facto standaard voor het architectuurproces in Nederland.

DYA en andere methoden/toepassingen

Er zijn diverse raamwerken, methoden en technieken voor architectuur beschikbaar, zoals ArchiMate, IAF, TOGAF, Zachman en nog veel meer. Waar het uiteindelijk voor elke individuele organisatie op aankomt is het inrichten van een architectuurfunctie die past bij de structuur en cultuur van de eigen organisatie. Dat vereist maatwerk. Je kunt nu eenmaal niet van de rest van de organisatie verwachten dat ze zich aanpassen aan de architectuurfunctie. Het moet juist andersom; de architectuurfunctie moet zich aanpassen aan bestaande werkwijzen en manieren waarop besluiten tot stand komen. DYA sluit hier prima bij aan.

DYA bevat best practices die het mogelijk maken uw architectuurfunctie in te bedden in uw organisatie. Daarnaast is het heel goed mogelijk om diverse methoden en technieken naast elkaar te gebruiken. Zo zijn er voorbeelden van organisaties die DYA gebruiken naast ArchiMate en TOGAF. ArchiMate als modelleertaal voor architectuur, TOGAF als architectuurontwikkelproces en DYA om projecten onder architectuur te brengen met de projectstartarchitectuur (PSA). Tot slot is het goed om de principes achter DYA steeds te gebruiken bij het inrichten en professionaliseren van uw architectuurfunctie.

DYA vrij beschikbaar

DYA is het gedachtegoed van Sogeti, maar is vrij beschikbaar in de vorm van boeken en papers. Aan toepassing van DYA zijn geen voorwaarden of kosten verbonden anders dan de vermelding dat DYA een geregistreerd merk is van Sogeti. Om DYA effectief toe te passen is uiteraard inzicht nodig in wat DYA is en wat u daarmee kunt. Deze kennis kan worden verkregen door het bestuderen van de boeken en papers, maar ook door training of coaching en door Sogeti te betrekken bij het inrichten en professionaliseren van uw architectuurfunctie.

Het rendement op het gebruik van DYA is hoog. Best practices van DYA kunnen helpen om uw architectuurfunctie vanaf de start de juiste dingen te laten doen en daarmee valkuilen te voorkomen.