DYA|Governance

Veel bedrijven en organisaties voelen een grote behoefte aan een praktische invulling van de besturing van IT, oftewel IT Governance. De gangbare raamwerken hiervoor zoals CobiT en Val IT zijn ontstaan vanuit de auditinghoek en worden door veel organisaties als te complex ervaren. Daarnaast zijn ze vooral opgezet vanuit een conformance (controle) optiek, waardoor het risico bestaat dat het performance (prestatie) aspect ondersneeuwt.

DYA|Governance is het resultaat van onze ervaringen op het gebied van IT-besturing en architectuur sinds de publicatie van het eerste DYA boek in 2001. Het is een aanpak die voorziet in de behoefte aan eenvoud van IT-besturing in de praktijk. Het omvat een procesmodel met slechts vijf IT governance processen. Voor governance is niet alleen architectuur relevant. Andere vakgebieden zoals portfoliomanagement spelen net zo goed een belangrijke rol. DYA|Governance is dus zowel een lean governance uitwerking als antwoord op de vraag vanuit de markt om eenvoudigere oplossingen voor IT Governance.

Starten vanuit de prestatie en daarna pas de controle-elementen toevoegen garandeert een inrichting die goed werkbaar is en tevens voldoet aan de toenemende eisen vanuit compliance. Na implementatie en integratie van de vijf governance processen is naar onze ervaring 80 tot 90% van de besturingsinrichting gereed. Meer complexe en uitgebreide frameworks als CobiT, Val IT en Risk IT kunnen vervolgens, indien nodig, worden gebruikt om te bepalen wat er nog ontbreekt aan processen en controls.