DYA|Infrastructuur

DYA|Infrastructuur is een set van best practices voor het architecturen van de IT-infrastructuur van een organisatie. De IT-infrastructuur moet voldoen aan de eisen die de business stelt: flexibel, betrouwbaar en kostenefficiƫnt. Voor een toekomstvaste ontwikkeling van de IT-voorzieningen is een degelijk fundament essentieel. Een betrouwbare en consistente infrastructuur biedt slagkracht en vergroot de wendbaarheid van uw organisatie. Sogeti biedt met DYA|Infrastructuur een unieke methode die het mogelijk maakt architectuur toe te passen op infrastructuur.

DYA|Infrastructuur kent drie kernelementen:

  1. Aansluiting op en versterking van het architectuurproces door infrastructuurarchitectuur.
  2. Uniek metamodel voor de decompositie en structurering van infrastructuurlandschappen en architectuurproducten: het Bouwblokkenmodel.
  3. Houvast in de vorm van concrete en overdraagbare architectuurproducten en een beschrijving van de manier hoe deze samen te stellen.

Het Bouwblokkenmodel

Het Bouwblokkenmodel maakt het mogelijk de infrastructuur functioneel en patroonmatig te modelleren. Deze modellen zijn technologieneutraal en daarom breed bespreekbaar. Maar ook concreet genoeg om richting te geven aan de realisatieprocessen. Omdat het Bouwblokkenmodel infrastructuuroplossingen modulair definieert bevordert de standaardisatie, het hergebruik en de consolidatie van voorzieningen. Mede dankzij het gebruik van herkenbare kwaliteitsattributen ontstaat zo zinvolle en effectieve communicatie met zowel business- als informatiearchitecten. DYA|Infrastructuur versterkt op die wijze het architectuurproces als geheel.

Effectieve aanpak

DYA|Infrastructuur beoogt de realisatie van een breed te benutten en goed te beheren infrastructuur en sluit zo op natuurlijke wijze aan bij service- en exploitatiemanagement van een organisatie. Hiervoor hanteert DYA|Infrastructuur specifieke architectuurproducten en werkwijzen. Het resultaat is een toepassing van architectuur die merkbaar werkt in de praktijk en binnen organisaties snel zijn weg vindt.

De methodiek is beschreven in het boek 'DYA|Infrastructuur, architectuur voor de fundering van de IT'. Dit boek is onderdeel van de DYA publicaties. Daarnaast is een online bibliotheek voor infrastructuurarchitectuur beschikbaar, de DYA|Infrastructuur Repository.