DYA|Principes

Met de opkomst van enterprise-architectuur zijn architectuurprincipes steeds
belangrijker geworden. Ze realiseren de behoefte aan een inhoudelijk
sturingsinstrument op een hanteerbaar abstractieniveau. Toch blijkt het lastig om
principes praktisch in te zetten. De afstand tussen de vraagkant en de aanbodkant blijkt te groot. Het alternatief, blauwdrukken van de gewenste situatie, is echter ook niet realistisch gebleken: te complex, te duur en te snel verouderd.

Vanuit een analyse van principes in de dagelijkse praktijk geven we een getoetste benadering op wat principes (zouden moeten) zijn, hoe ze worden opgesteld en hoe ze in de praktijk worden gebruikt. Zo slaan we een brug tussen proces en inhoud, theorie en praktijk en tussen corporate IT en systeemontwikkeling in projecten en tussen business en IT. Kortom: architectuur die werkt. Meer informatie kunt u vinden in het white paper over DYA|Architectuurprincipes.