DYA|Software

Met DYA|Software slaat de architect een brug tussen de verschillende stakeholders en geeft richting aan het realisatieproces van software op zowel applicatie- als enterpriseniveau. DYA|Software helpt de architect vooruit te denken en effectief te handelen.

De architect heeft als uitdaging om te balanceren tussen de belangen van verschillende stakeholders en te zorgen dat de architectuur voor de belangrijkste en moeilijkste eisen een oplossingsrichting biedt. Zowel functionele- als kwaliteitseisen moeten door de architectuur gedragen worden en het systeem moet realiseerbaar zijn binnen het budget en de bestaande plannen.

Een standaard architectuurraamwerk, een vaste architectuurtaal en voorgedefinieerde architectuurproducten zijn geen garantie voor een goede architectuur. Zij vormen in feite alleen kaders voor een gemiddeld systeem en gemiddelde organisatie. Maar net zoals er geen gemiddelde Nederlander bestaat, bestaat er ook geen gemiddeld systeem en gemiddelde organisatie. Het ene systeem maakt gebruik van nieuwe technologie en een ander systeem wordt met een afwijkend proces gerealiseerd. Weer een ander systeem moet afwijkende kwaliteitseisen ondersteunen. Een goede architectuur is toegespitst op de unieke aspecten van uw systeem en haar omgeving. DYA|Software helpt daarbij.

DYA|Software bevat de volgende elementen:

  • Uitgaan van wat in uw situatie een goede architectuur is. Hierdoor wordt het duidelijk op welke stakeholders, ontwerpkeuzes en realisatietaken de architect zich moet focussen. De architect kan hiermee ook bestaande aanpakken effectief inzetten. Het vormt tevens het uitgangspunt om een architectuur te toetsen.
  • Het architectuurredeneermodel, dat architecten helpt bij het nemen van onderbouwde beslissingen en bij het slaan van de brug tussen bedrijfsvoering, technologie en realisatieproces.
  • Het inbedden van softwarearchitectuur in het ontwikkel- en beheerproces, zodat de architect de architectuur kan beheren en beheersen.
  • Het positioneren van softwarearchitectuur binnen enterprise-architectuur en de afstemming met andere architecturen.
  • Het borgen van gemeenschappelijke eigenschappen van applicaties en het faciliteren van de verschillen ertussen.