Werken onder architectuur met DYA

In essentie wordt DYA door de onderstaande uitgangspunten samengevat:

  • Architectuur is geen doel op zich, maar is ondersteunend aan de doelen die de organisatie wil bereiken. Het doel van architectuur is niet om een document op te leveren, maar om ervoor te zorgen dat de veranderprocessen van de organisatie steeds soepeler gaan verlopen. Architectuurontwikkeling moet daarom worden verankerd in die veranderprocessen.
  • Architectuur kan heel goed stukje bij beetje worden aangepakt. Architectuur evolueert mee met de organisatie. Just enough, just in time architectuur;
  • Afwijken van de architectuur kan onder omstandigheden noodzakelijk zijn. Het is wel zaak een mechanisme in te richten waarmee dergelijke afwijkingen van de architectuur worden beheerst. Dit kan door aparte scenario's te onderscheiden voor het ontwikkelen onder en zonder architectuur.

DYA model

De kern van DYA wordt gevormd door het DYA-model.
 

Dit model bevat vier processen die het hele traject van strategievorming tot realisatie beslaan.
Deze processen helpen om uw architectuur in te richten. Hiermee komt u tot een inzet van ICT waarbij de business slagvaardig wordt bediend tegen acceptabele kosten. De samenhang tussen businessarchitectuur, informatiearchitectuur en technische architectuur wordt daarbij gewaarborgd.

Inrichten van de processen rondom architectuur conform DYA heeft het voordeel dat de momenten zijn vastgelegd waarop architecturen gemaakt en toegepast worden. Daardoor is bekend op welk moment een architect nodig is en wat hij dan oplevert.  Het resultaat is de juiste architectuur op het juiste moment.

Architectuurraamwerk

Om de architecturen te kunnen classificeren heeft DYA zijn eigen architectuurraamwerk.

Het vormt als het ware een ladekast waarin elke architectuur zijn plek krijgt. Het architectuurraamwerk illustreert dat de architectuur van een organisatie niet als een eenzijdig geheel moet worden beschouwd, maar opgedeeld in onderdelen. Sommige van die onderdelen worden in een specifiek geval tot in detail uitgewerkt, terwijl andere delen wellicht nog helemaal niet beschouwd zijn. Dat is volstrekt legitiem, zolang de ingevulde delen maar consistent met elkaar, en met de businessdoelen zijn. En de delen, die nodig zijn voor de sturing van de actuele veranderingen binnen de organisatie zijn ingevuld.