DYA® Snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur (2001)

Auteurs: Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers, Marlies van Steenbergen
ISBN: 9072194624

In deze turbulente tijden is de aanpasbaarheid van bedrijfsprocessen en informatievoorziening steeds belangrijker. Die veranderingen moeten doelgericht en in samenhang gebeuren. Op beide punten geeft architectuur een antwoord, maar in de praktijk blijkt dat het werken onder architectuur moeilijk van de grond komt. Hoe architectuur effectief kan worden gebruikt om veranderingen in bedrijfsprocessen en informatievoorziening snel en in samenhang te realiseren, wordt in dit boek behandeld.

Dit boek richt zich op de vraag hoe het werken onder architectuur praktisch vormgegeven kan worden. Het vindt daarbij de precaire balans tussen snelheid in handelen en het bewaren van samenhang. Deze balans tussen snelheid en samenhang vormt de kern van DYA®: snelheid en samenhang in business en ICT-architectuur.

In dit boek wordt het DYA®-concept gepresenteerd; DYA® (Dynamische Architectuur) biedt een praktische invulling van de architectuurprocessen van een organisatie. De nadruk ligt hierbij niet op het maken van architectuurplaten, maar op de manier waarop het werken onder architectuur ingebed kan worden in de veranderprocessen van de organisatie. Zo kan een organisatie komen tot een dynamische architectuur: een architectuur die meebeweegt met de dynamiek van de omgeving en de organisatie in staat stelt hier snel en adequaat op in te spelen.

De vragen waar het in het boek om gaat, zijn:

  • Hoe kan een brug tussen strategie en realisatie worden geslagen?
  • Hoe verkrijgen we snelheid zonder te vervallen in adhocratie en chaos?
  • Hoe borgen we dat alle ICT-ontwikkelingen bijdragen aan de businessdoelen?

Wat dit boek onderscheidt van de vele andere boeken die in de loop der jaren over architectuur zijn geschreven, is dat het boek zich niet zozeer richt op hoe een goede architectuur moet worden ontworpen, maar veel meer op welke architecturen wanneer met welk doel moeten worden opgesteld, wie daarbij betrokken zijn en wie die architecturen waarvoor gebruiken. Dat levert een praktische, just enough, just in time, manier van omgaan met architectuur op. Het ontwerpen van architectuur is hierbij direct gekoppeld aan concrete businessdoelen, waardoor het beruchte "architectuur om de architectuur" geen kans krijgt.

Het boek is met name interessant voor architecten en managers, op business- én ICT-gebied, die zich afvragen hoe het architectuurdenken en -werken in hun organisatie op een hoger plan getild kan worden.

DYA® is ontstaan uit de praktijk. Bij de totstandkoming van het boek hebben de auteurs geput uit hun jarenlange ervaring bij Sogeti Nederland B.V. op het gebied van architectuur. Daarnaast beschikken zij over een uitgebreid netwerk dat zij gebruikt hebben om ideeën te bediscussiëren en te toetsen. Het resultaat is een sterk op de praktijk gericht boek, dat rijkelijk is voorzien van voorbeelden, sjablonen en instrumenten voor de architect.

DYA®: Snelheid en samenhang in business- en informatiearchitectuur, derde oplage, augustus 2002 Roel Wagter, Martin van den Berg, Joost Luijpers, Marlies van Steenbergen, Uitgeverij Tutein Nolthenius, Den Bosch – 2001, Nederland ISBN 90-72194-62-4