DYA Topics (2007)

Eindredactie: Martin van den Berg; Marlies van Steenbergen
ISBN: 9789012117777

Architectuur is in veel organisaties niet meer weg te denken. Organisaties zien hun complexiteit groeien door toenemende eisen aan klantgerichtheid, samenwerking in ketens, wet- en regelgeving en de noodzaak tot continue innovatie. Architectuur biedt de middelen om deze complexiteit beheersbaar te houden.

Een mooie belofte, maar hoe dat te realiseren? Daarvoor is het tijd voor een nieuwe fase in het werken onder architectuur, een fase waarin niet de architectuur zelf centraal staat, maar de toepassing daarvan. Het gaat dan om vragen als hoe architectuur helpt bij het maken van keuzes, bij het verbeteren van besluitvorming, het versnellen van processen, het managen van veranderingen en het zeker stellen van projectresultaten. Kortom, het halen van meer rendement uit architectuur.

De auteurs, allen experts op hun eigen vakgebied, onderzoeken in dit boek hoe de verschillende vakdisciplines binnen een organisatie architectuur kunnen gebruiken: wat hebben de manager, de projectleider, de ontwerper en de infrastructuurspecialist aan architectuur?

In zes hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • IT-governance en het belang van eenvoud;
  • Architectuur als versneller voor software-engineering;
  • Requirements en architectuur:
  • Technische architectuur en een nieuw bouwblokkenmodel:
  • Migreren zonder problemen voor de business;
  • De toekomst van architectuur.

De bijdragen die elk voor zich een zelfstandig leesbaar essay vormen, zijn afkomstig van Martin van den Berg, Serge Bouwens, Martin van Capelleveen, Marco Hilarius, Daniël Jumelet, Paul Settels, Daniël Smits, Marlies van Steenbergen en Tinus Vellekoop.

Dit boek is geschreven voor iedereen die streeft naar een professionele IT-functie. Management, projectmanagers en technisch specialisten vinden in dit boek inzichten in wat architectuur voor hun eigen werk en vakgebied kan betekenen. De architect krijgt een waardevolle inkijk hoe IT-vakmensen uit verschillende disciplines aankijken tegen architectuur.

Het boek is uitgegeven in januari 2007, ter gelegenheid van de afsluiting van de zes DYA dagen.

DYA Topics, 2007; Eindredactie: Martin van den berg, Marlies van Steenbergen; ISBN 13 9789012117777