Architectuuragenda

DYA dag 2018

09 March 2018

Architectuur en ethiek

Architectuur is niet neutraal. In elke architectuur zitten, al dan niet expliciet, de normen van de architect verwerkt. Elke architect krijgt te maken met vragen als:

Training Aan de slag met architectuur

13 March 2018 to 10 April 2018

Het vak van architect behelst niet alleen het opstellen van architectuurprincipes en –modellen, maar ook het (stimuleren van) het gebruik van die principes en modellen bij besluitvorming en in projecten. Deze gedachte is de basis van DYA. Het gaat niet om theoretische verhalen, maar om architectuur daadwerkelijk het verschil te laten maken. De driedaagse training ‘Aan de slag met Architectuur’ geeft deze visie op architectuur handen en voeten. In de training worden het opstellen van architectuur én het gebruik van architectuur in samenhang behandeld.

DYA Training

17 May 2018 to 14 June 2018

De DYA® aanpak is in veel organisaties in Nederland en in toenemende mate het buitenland, geadopteerd. DYA is een pragmatische benadering van architectuur met als uitgangspunt dat ‘architectuur moet werken’. De DYA training helpt u niet alleen om de visie achter DYA te begrijpen, maar vooral ook om de onderdelen van DYA effectief in te zetten. Hoe verhoogt u de toegevoegde waarde van de Project Start Architectuur? Wat is nodig om de Strategische Dialoog te voeren? De training behandelt de verschillende onderdelen van DYA en de do’s en don’ts van hun toepassing in de praktijk.