Aanpak

De manier van werken van de Sogeti-architect is beschreven in de vorm van 10 principes. De aanleiding om deze  principes op te stellen is; dat het voor opdrachtgevers van een architectuurwerk meestal volstrekt onduidelijk is wat ze van een architect in de digitale wereld mogen verwachten. Daarnaast is het voor opdrachtgevers niet helder hoe een Sogeti-architect zich onderscheidt.

Met deze principes beoogt Sogeti in ieder geval helder te maken wat een opdrachtgever van een Sogeti-architect mag verwachten. In hoeverre Sogeti verschilt van andere aanbieders is niet te zeggen om de simpele reden dat Sogeti de eerste is die met deze principes naar buiten komt. In die zin is de signatuur van Sogeti op het gebied van architectuur nu helder en hopen we dat andere aanbieders ons hierin volgen. De 10 principes kunnen ook worden gezien als de beschrijving van de Sogeti- school van architectuur.

Hieronder zijn de 10 principes weergegeven.

De Sogeti-architect:

  1. Werkt pragmatisch
  2. Stemt business en IT voortdurend op elkaar af
  3. Weet visie vorm te geven
  4. Werkt op just-enough, just-in-time basis
  5. Werkt als coach
  6. Heeft oog voor organisatorische haalbaarheid
  7. Werkt oplossingsgericht
  8. Betrekt zijn stakeholders
  9. Geeft altijd thuis
  10. Werkt situationeel

Download hier het white paper met de 10 principes.