Centraal Justitieel Incassobureau

Douwe Ybema (proces- en informatie architect CJIB): Bijdragen aan bereiken van ambitie van CJIB, daar draait architectuur om.

Het CJIB is een informatiebedrijf. Alles draait bij ons om informatie-uitwisseling. Bij het grote publiek zijn we vooral bekend van de verkeersboetes. Het begint natuurlijk bij de constatering van een overtreding. De snelheidsovertreding is daarvan het meest in het oog springende voorbeeld. Maar we doen meer. Wij groeien uit tot dé executie-organisatie van het OM en hét incassobureau voor de rijksoverheid.

Wij verzorgen de gehele afhandeling van een opgelegde sanctie op die constatering. En daarbij moet de nodige informatie uitgewisseld worden. Denk aan het Openbaar Ministerie, de politie, degene die de overtreding heeft begaan en banken. Al met al een complexe materie waarbij geen fouten mogen worden gemaakt.

Voor ons is architectuur dan ook onmisbaar. Dat besef leeft breed binnen CJIB. Het is goed om te weten hoe alles met elkaar samenhangt. We zijn dan ook al jaren geleden begonnen met architectuur. Dat is inmiddels niet meer weg te denken. Zonder architectuur zouden we onze ambitie veel moeilijker realiseren, is mijn stellige overtuiging.

Maar dat betekent niet dat het niet beter kan. We zijn bezig aan verdere stroomlijning van het architectuurproces. Dat verliep tot nu toe nogal ad hoc. Afspraken over hoe we onze architectuurmodellen maken, waren er eigenlijk niet. Ieder hanteerde zijn eigen methode. Het was dan ook moeilijk om een model dat door een infrastructuurarchitect was gemaakt te relateren aan een model dat door een proces- of informatiearchitect was gemaakt. Omdat architectuur steeds meer erkend werd als een belangrijke voorwaarde voor het succes van CJIB, vonden we dat we ook zelf op dat gebied stappen moesten maken.

Inmiddels hebben we de keuze gemaakt om het architectuurproces conform TOGAF in te richten. Voor het maken van modellen willen we aan de slag met Archimate. We zijn op zoek gegaan naar een partner die ons – op maat gesneden – de inhoud van TOGAF en Archimate uit de doeken kon doen. Sogeti heeft deze trainingen voor ons verzorgd.

De trainingen zijn op maat gesneden, met cases uit de praktijk van CJIB. Met veel interactie en tijd om te oefenen met de materie. Het heeft zelfs tot een concreet implementatieplan geleid, waarmee we inmiddels al een eind gevorderd zijn. Dat slaat aan bij de mensen, merk ik, zodat ze enthousiast met het materiaal aan de slag gaan. De aanpak en resultaten van Sogeti bevielen ons goed en inmiddels zijn de software-architecten en business consultants ook aangehaakt. Op die manier spreken we straks allemaal dezelfde taal. Ik ben er daarom van overtuigd dat we daarmee de organisatie nog beter kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van haar ambitie.