RDW

Geert Pater (manager Architectuur & Innovatie): Sogeti zorgde voor de juiste persoon die  de visie en praktische instrumenten van DYA op het juiste moment kon inbrengen: “just in time en just enough”.

De afgelopen jaren heeft de RDW te maken gekregen met een toenemende vraag naar ICT, samen met de behoefte om onnodige complexiteit te reduceren en te vermijden. Ontwikkelingen buiten RDW zoals basisregisters, NORA, verandering in kanalen van Business to business naar Business to Consumer en de ontsluiting naar de buitenwereld creëerden een behoefte om vernieuwing beter te kunnen ondersteunen.  De bestaande besturingskaders waren al weer enkele jaren oud, en er ontstond behoefte aan het bespreken en delen van belangrijke architectuurinzichten in de hele organisatie en  aan aanscherpingen van ICT kaders en richtlijnen. Het ICT beheer oude stijl kon het niet meer aan : het begon te piepen en te kraken…..

We zijn een architectuurprogramma gestart. Het doel was om voor de korte en lange termijn structuur in het ICT landschap aan te brengen. Enerzijds wilden we de complexiteit door de uitfasering van verouderde infrastructuren en domeinen beheersen. Anderzijds wilden we beter in staat zijn de vraagstelling en de behoefte van de business te vertalen naar domeinen en bouwblokken, en zo  optimale RDW brede oplossingen te kunnen realiseren. Het Architectuur programma is de motor geweest om ook  businessarchitectuur en –architecten bij de divisies te ontwikkelen en te faciliteren.
Gelijktijdig hebben we ook een nieuw Governance advies orgaan neergezet, en een project portfolio analyse uitgevoerd op basis van Infrastructurele samenhang (door Architectuur gekoppeld).

Hoe heeft Sogeti (en DYA) daar aan bijgedragen?

Met een goede man op de goede plaats. Het DYA gedachtegoed heeft ons geholpen voor oriëntatie. We merkten al snel dat de architect van Sogeti de visie van DYA en praktische instrumenten die nodig zijn in de doorontwikkeling van Architectuur, op het juiste moment kon inbrengen om ons een stap verder te brengen. “just in time en just enough”, zeg maar.  Een goed voorbeeld hiervan is het gaan inzetten van het fenomeen “project start architectuur”.

Sogeti heeft de goede mensen aan de RDW gekoppeld, die als klankbord fungeren en onafhankelijk van methodes en technieken helpen om het werken onder architectuur binnen de organisatie vorm te geven.

Architectuur is nu  één van de belangrijkste bouwblokken van de IT-Governance. Samen met Project Portfolio Management en Bussinescase Management zijn we al een heel stuk onderweg in volwassenheid om zowel Businessdevelopment als de Continuïteit goed maar ook flexibel ( agile)  te kunnen bedienen.
Architectuur is iets dat niet meer tegen te houden is, en ook niet tegengehouden moet worden. De verschillende aspecten van de architectuur op het juiste moment in de tijd onder de aandacht brengen en realiseren, zal een uitdaging blijven. Soms is de organisatie of een deel van de organisatie nog even niet toe aan de volgende stap in de groei naar een volwassen Enterprise Architectuur.