Points-of-View

Principle-based architecture

March 2016

Wat is principle-based architecture eigenlijk? En wat is het verschil met rule-based architecture? Is het een beter dan het ander? Geïnspireerd door onderzoek uit de wereld van wet- en regelgeving hebben Ton Eusterbrock en Marlies van Steenbergen een white paper geschreven over dit onderwerp. De kunst is voor organisaties om hun sweet spot te vinden. 

The Bridge

Juli 2015

Geen hypotheek van de bank, maar crowd funding om een huis te kopen. MOOC’s openen de wereld voor universiteiten. Mantelzorgers en zorgverleners werken samen dankzij handige apps.  Digitale vernieuwingen komen samen, innovaties volgen elkaar in ongelooflijk hoog tempo op en worden gretig omarmd door de maatschappij. Het is de combinatie van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen als social, mobility, big data, internet of things en 3D printing, die de wereld op zijn kop zet. En dat nog wel even zal blijven doen, in hoog tempo. De potentie van deze nieuwe mogelijkheden om data te genereren, delen en interpreteren is enorm. En verandert de verhoudingen in de maatschappij. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Dat is een vraag die elke organisatie zich nu stelt. Welke rol wil ik spelen, op welke wijze vul ik die in en samen met wie? Wie wil ik zijn? Organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden. De Brug is een instrument dat hierbij helpt. De vier pijlers van de brug geven richting aan de initiatieven die u nodig hebt om uw nieuwe zelf te realiseren. In dit document wordt de brug kort toegelicht.

Visie op Governance

Daniël Smits - Maart 2013

Ontwikkelingen zoals Sourcing, Cloud Computing, Social Media, Big Data en Mobile Society zorgen voor grote veranderingen binnen organisaties. Sturing geven aan deze veranderingen is een grote uitdaging. De oplossing moet hierbij niet primair in structuren en processen gezocht worden. De crux zit in het effectief op elkaar laten aansluiten van gelijkwaardige veranderdisciplines onder een geïntegreerde besturing. In dit document geeft Daniël Smits zijn visie op wat er nodig is voor effectieve besturing in de huidige dynamische tijd.

Van Samenhang naar Verbinding

November 2012
Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar. Maar hoe doe je dat? Dit document geeft de Sogeti visie weer op het succesvol tot stand brengen van veranderingen.

Beyond DYA: de volgende stap naar effectiviteit

November 2012
Menige organisatie heeft met DYA haar architectuurfunctie succesvol ingericht. Het belang van architectuur wordt begrepen. Uit onderzoek blijkt dat architectuur haar doelen met betrekking tot het verschaffen van inzicht realiseert. Het gebruik van dit inzicht om de business doelen te realiseren, blijkt echter veel lastiger voor organisaties. De vraag die op komt is: wat is nodig om die volgende stap naar business resultaat te zetten? In deze point-of-view leest u hoe de volgende stap naar effictiviteit wordt bereikt.

Agile Architectuur

Piet Jan Baarda en Serge Bouwens - Maart 2012

De laatste tijd is ‘Agile software development’ een hot onderwerp. Het is een aanpak om snel software te realiseren die aan de verwachtingen voldoet en snel aangepast kan worden aan nieuwe eisen en wensen. Voor sommigen is het een ‘way of life’ die in allerlei situaties uitkomst biedt. In deze point-of-view leest u meer over deze trend.